English Français Deutsch Slovenčina

Certifikáty a dokumenty

Osvedčenie ZLZ

FIATA Diploma in Freight Forwarding

Prepravný poriadok CND - Titrans

Prepravný poriadok CND - Daotrans

Povolenie na vykonávanie medzinárodnej dopravy DAO-trans

Povolenie na vykonávanie medzinárodnej dopravy TITRANS

Poistenie CMR Dao-trans s.r.o.

Poistenie CMR TITRANS Tibor Ballabáš s.r.o.

Osvedčenie o registrácii a pridelení daňového identifikačného čísla Titrans s.r.o.

Osvedčenie o registrácii a pridelení daňového identifikačného čísla Tibor Ballabáš

Osvedčenie o registrácii a pridelení daňového identifikačného čísla Titrans Tibor Ballabáš s.r.o.

Osvedčenie o registrácii a pridelení daňového identifikačného čísla Ing. Andrea Hornakova - Dao-trans

Osvedčenie o registrácii a pridelení daňového identifikačného čísla Daotrans s.r.o.

Certificate of Registration in the Register of Community Trade Mark

Známka Spoľahlivý dopravca

Politika kvality

email facebook instagram
feedback Venujte chvíľku svojho času pre vyplnenie nižšie uvedených dotazníkov.

Hodnotenie našej webovej stránky
Spokojnosť zákazníka