English Français Deutsch Slovenčina

Certifikáty a dokumenty

Osvedčenie ZLZ

FIATA Diploma in Freight Forwarding

Prepravný poriadok CND - Titrans

Povolenie na vykonávanie medzinárodnej dopravy TITRANS

Poistenie CMR TITRANS Tibor Ballabáš s.r.o.

Osvedčenie o registrácii a pridelení daňového identifikačného čísla Titrans s.r.o.

Osvedčenie o registrácii a pridelení daňového identifikačného čísla Tibor Ballabáš

Osvedčenie o registrácii a pridelení daňového identifikačného čísla Titrans Tibor Ballabáš s.r.o.

Certificate of Registration in the Register of Community Trade Mark

Známka Spoľahlivý dopravca

Politika kvality

Certifikát ISO 14001:2015

Certifikát ISO 9001:2015

Certifikát OHSAS 18001:2007

email facebook instagram
feedback Venujte chvíľku svojho času pre vyplnenie nižšie uvedených dotazníkov.

Hodnotenie našej webovej stránky
Spokojnosť zákazníka