English Français Deutsch Slovenčina

Partneri

Hlavným cieľom našej spoločnosti je uspokojovanie potrieb zákazníkov prostredníctvom poskytovaných prepravných, zasielateľských a servisných služieb. Partnerstvo s nimi je založené na vzájomnej úcte a zodpovednosti. Dbáme o to, aby  naše služby boli kvalitné, spoľahlivé a vyhovujúce všetkým predpisom a normám.

K našim stálym obchodným partnerom patria: 

email facebook instagram
feedback Venujte chvíľku svojho času pre vyplnenie nižšie uvedených dotazníkov.

Hodnotenie našej webovej stránky
Spokojnosť zákazníka