English Français Deutsch Slovenčina

Vozový park

Náš vozový park je zostavený tak, aby dokázal splniť všetky Vaše požiadavky: rýchlu, kvalitnú, bezpečnú a cenovo dostupnú prepravu.

Dlhoročné znalosti a zručnosti nadobudnuté v oblasti zasielateľstva a dopravy využívame na rozširovanie svojej pôsobnosti na Slovensku, ale aj v zahraničí.

Máme radi prehľad, preto sú všetky vozidlá vybavené GPS zariadením, vďaka ktorému je presná poloha vozidla známa počas celej trasy. To všetko z ktoréhokoľvek miesta na zemeguli s pomocou internetu.

Pre bezproblémové naplnenie požiadaviek našich zákazníkov disponujeme širokým vozovým parkom, ktorý pozostáva z:

t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t9

email facebook instagram
feedback Venujte chvíľku svojho času pre vyplnenie nižšie uvedených dotazníkov.

Hodnotenie našej webovej stránky
Spokojnosť zákazníka